כבר מעל 3 שנים שהם מטפחים לנו את החצר מסביב לביתנו במסירות ומקצועיות רבה. שנמשיך כך.